Gerakan TFM

Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Kami

Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah kami merupakan pakar dalam bidang masing-masing, dan berganding bahu atas dasar minat dan kepercayaan terhadap misi Teach For Malaysia. Mereka bekerjasama dengan Bahagian Kepimpinan Kanan TFM untuk memberi panduan dan nasihat dalam membuat keputusan bagi hal ehwal strategi, serta memastikan organisasi kekal komited terhadap misi dan nilai-nilai teras kami.

Pengerusi, Pengasas dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah TFM

YAM Tunku Ali Redhauddin ibni Tuanku Muhriz

YAM Tunku Ali ialah Tunku Besar Seri Menanti Negeri Sembilan. Selain daripada pangkat Tunku di peringkat negeri, beliau juga membahagikan masa di dalam sektor korporat, badan-badan bukan berkeuntungan, dan institusi-institusi pendidikan.

Baginda juga merupakan Pengerusi ASTRO dan Taliworks Corporation Berhad. Baginda juga merupakan Ahli Lembaga Bangkok Bank Berhad, Sun Life Malaysia Assurance. Baginda juga adalah Penasihat Utama kepada TPG Capital, syarikat ekuiti swasta global. Rakan Kongsi, Vynn Capital, serta menjadi Pengerusi Yayasan Munarah dan Cancer Research Malaysia. Selain itu, Baginda merupakan Presiden WWF Malaysia dan Ahli Lembaga Amanah Warisan Negara. Baginda adalah Pro-Canselor Universiti Sains Islam Malaysia dan Pengerusi Lembaga Pengarah Marlborough College Malaysia, Ahli Majlis Antarabangsa Marlborough College, United Kingdom.

He holds a Masters in Public Administration (MPA) from the John F Kennedy School of Government, Harvard University and a BA (Hons) in History and Social & Political Sciences from the University of Cambridge In 2013, he was recognised as a Young Global Leader by the World Economic Forum, and as an Asia 21 Young Leader by the Asia Society. Previously, Tunku Ali was a management consultant with McKinsey & Company and Director of Investments at Khazanah Nasional Berhad.

Pengasas dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah TFM, Ahli Jawatankuasa Audit dan Risiko

Shahnaz Al-Sadat Mohsein

Shahnaz Al-Sadat Mohsein merupakan seorang pejuang pendidikan, perkembangan bakat, dan pembaharuan perusahaan sosial di Malaysia yang bebas. Beliau ialah Bekas Pengasas Bersama Arise Asia, Bekas Pemegang Amanah Eksekutif Yayasan AMIR, Bekas Ahli Lembaga Pengarah MINDA dan Bekas Pengarah Eksekutif Pengurusan Modal Insan Strategik & CFO, Khazanah Nasional.

Shahnaz kini merupakan Pengerusi LeapEd Services dan Ahli Lembaga Gabenor Kolej Yayasan UEM.

Beliau memiliki ijazah LLB (Kepujian) dari University of Nottingham, United Kingdom dan Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari IMD di Lausanne, Switzerland. Beliau juga merupakan Akauntan Awam Bertauliah (CPA) dan Juruaudit Dalaman Bertauliah.

Ahli Lembaga Pemegang Amanah TFM, Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Lantikan

Chen Li-Kai

Chen Li-Kai merupakan Rakan Kongsi Kanan dan Rakan Kongsi Urusan bersama-sama McKinsey & Company Malaysia. Tugas beliau tertumpu pada transformasi sistem pendidikan dan perkongsian awam-swasta dalam pendidikan di rantau Asia dan global.

Li-Kai juga merupakan Bekas Ketua Bahagian Amali Pendidikan di McKinsey & Company Asia. Bahagian amali pendidikan McKinsey melakukan kaji selidik ke atas sistem pendidikan merentas dunia dan menerbitkan laporan pendidikan global seperti "Bagaimana Sistem Pendidikan Berprestasi Tertinggi di Dunia Menjadi Lebih Baik" (How The World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better) (Disember 2011).

Li-Kai memegang Ijazah Masters in Business Administration (MBA) daripada Harvard Business School, Masters in Science in Risk in Management daripada University of Reading dan Ijazah Sarjana Muda Sains daripada University of Central England.

Ahli Lembaga Pemegang Amanah TFM, Ahli Jawatankuasa Audit dan Risiko

Datuk Yvonne Chia

Datuk Yvonne Chia ialah Fellow Chartered Banker (Felo Pegawai Bank Bertauliah) dan merupakan Pengarah Bebas Kanan Astro Malaysia Holdings Berhad dan Silverlake Axis Ltd. Beliau juga merupakan Pengerusi Bukan Eksekutif di Standard Chartered Bank Malaysia, Cradle Fund Sdn Bhd dan Press Metal Aluminium Holdings Berhad dan merupakan Pemegang Amanah untuk Yayasan Amanah Merdeka.

Sebagai seorang pejuang pendidikan, perkembangan diri dan bakat, Datuk Yvonne melihat pendidikan sebagai alat penting untuk pemerkasaan wanita dalam pengetahuan kewangan dan kebebasan kewangan. Beliau dikagumi oleh orang lain kerana mempunyai kebolehan untuk bergerak seiring dengan perubahan zaman, sentiasa mempraktikkan apa yang beliau ungkapkan, serta boleh mendorong orang-orang tua, muda, milennial, dan komuniti tempatan yang menerima khidmat beliau menerusi penggunaan 'bahasa' mereka. Datuk Yvonne menyedari bahawa kejayaan beliau telah mecipta sebuah jalan bagi wanita dan kanak-kanak atau remaja perempuan untuk merealisasikan potensi dan nilai mereka dalam ekonomi dengan sepenuhnya melalui perjuangan dalam memberikan peluang yang membolehkan mereka meneroka pilihan-pilihan yang ada, sama ada dalam bidang kewangan atau sektor-sektor lain.

Datuk Yvonne telah dianugerahkan status 50 Businesswoman in the Mix (50 Ahli Perniagaan Wanita dalam Industri) pada tahun 2013. Pada bulan Ogos 2014, beliau juga dilantik sebagai Profesor Kehormat di University of Nottingham.

Ahli Lembaga Pemegang Amanah TFM, Ahli Jawatankuasa Imbuhan dan Lantikan

Dato’ Tharuma Rajah

Dato’ Tharuma Rajah ialah Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Garage Analytics. Beliau juga merupakan Bekas Pengarah Urusan Global Hay Group.

Beliau mempunyai pengalaman yang meluas dalam mendorong perubahan pendidikan di Singapura dan Australia. Dato' Tharuma membantu organisasi mengembangkan dan menerapkan intervensi transformasi bakat dan kepimpinan. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan sumber manusia, pembinaan strategi, penggajian, latihan dan perkembangan, dan hubungan industri. Beliau telah berkhidmat sebagai Pelatih Eksekutif kepada beberapa orang Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) syarikat-syarikat di dalam Asia Pasifik, dan pernah menawarkan khidmat nasihat klien merentasi pelbagai industri termasuk kewangan, telekomunikasi, minyak dan gas, pembuatan, barangan barangan pengguna yang bergerak pantas dan sektor awam.

Dato' Tharuma memegang Bachelor of Law daripada University of London dan merupakan salah seorang ahli Badan Peguam (Bar member) di England dan Wales. Beliau juga merupakan ahli Persatuan Kehormat (Honourable Society) di Lincoln's Inn, United Kingdom. Selain itu, Dato' Tharuma ialah penulis bersama buku "The Indian CEO: A Potrait of Excellence" (Seorang CEO Berbangsa India: Sebuah Potret Kecemerlangan).

Ahli Lembaga Pemegang Amanah TFM

YBhg. Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim

YBhg. Datuk Dr. Habibah merupakan bekas Ketua Pengarah Pendidikan yang telah berkhidmat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) selama lebih daripada 34 tahun sebelum bersara pada April 2021. Beliau kini merupakan seorang Profesor di Universiti Teknologi Malaysia dan merupakan ahli Majlis Pemulihan Negara.

YBhg. Datuk Dr. Habibah telah memulakan kerjaya beliau sebagai seorang guru sekolah menengah di negeri Selangor dan Kedah. Antara jawatan-jawatan beliau adalah Ketua Pejabat Pengurusan Penyampaian dalam Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Pendidikan, Pengarah Eksekutif Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PADU), Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, dan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Dasar dan Kurikulum).

YBhg. Datuk Dr. Habibah merupakan lepasan Universiti of Salford pada tahun 1984 dalam bidang Bachelor of Science with Honours in Biology. Kemudian, beliau menerima sijil Master in Education pada tahun 1993 di University of Bristol dan Master of Art in Sociology pada tahun 1999 dan dikuti dengan sijil Doctorate in Education daripada Stanford University pada tahun 2001.

Temui Bahagian Kempipinan Kanan TFM

Ketua Pegawai Eksekutif

Chan Soon Seng

Soon Seng joined the inaugural Teach For Malaysia Cohort in 2012, and like many other Fellows and Alumni, the experience had a profound impact on his worldview.

He was deeply moved by the challenges faced by students growing up in low-income communities and how it was the lack of opportunities, rather than the lack of ability, that prevented students from realising their desired potential.

He holds a degree in Management and Marketing (Murdoch University) and a Post-Graduate Diploma in Education (Universiti Utara Malaysia).

He envisions a holistic education system that not only develops students’ academics, but also their social, emotional, physical, spiritual, and leadership skills, in order to thrive in the 21st century.

Pengarah TFM Fellowship

Zahirah Zulkifly

Zahirah Zulkifly, more fondly known as Zizi, is passionate about solving social issues.

She joined TFM in 2011 as a Recruitment and Selection Associate; the same time TFM’s first cohort began the programme. Having progressed into her current role, Zizi now leads TFM’s public sector partnerships, oversees our Alumni movement and manages TFM’s regional strategies and operations in Kuala Lumpur, Selangor, Johor and Sabah. She is responsible for creating collaboration opportunities with key players within the education ecosystem and to drive TFM’s impact as a movement for change.

Zizi gemar mengembara dalam dan luar negara dan menerokai budaya dan komuniti lain selain jiwanya sendiri. Beliau mempunyai Master of Business in Sustainability and Bachelor of Business & Commerce (International Business & Management) daripada Monash University Australia.

Pengarah Gerakan Komuniti

Pengarah Gerakan Komuniti

Ken Ming is a Psychology graduate from the University of South Australia and started off his career in Human Resources at KPMG.

In 2012, he joined the inaugural Cohort of Teach For Malaysia’s leadership development programme and taught English in a high-need school for 2 years.

Passionate about youth development and serving underprivileged communities, he was formerly the head of Talent Acquisition team and recruited Fellows from the 2015 – 2020 Cohorts, as well as co-developed new innovations like Program Duta Guru and various special projects like the Learning Box, Tutoring Programme, and Meta WeThinkDigital.

As Director of Community Mobilisation, the aspiration is to mobilise 30,000 people committed to tackling education inequity by 2030. people.

Pengarah Program Duta Guru

James Choong

James joined the Teach For Malaysia Sarawak Cohort in 2015, and like many educators, have great ideas and intiatives for students. Despite having these ideas, James saw that teachers often lack proper support, funding, and guidance to implement them in the classroom. Therefore, he took up the role in training and coaching teachers as an LDO.

He obtained a degree in Marketing (Ohio University) Magna cum laude and a Post-Graduate Diploma in Education (Universiti Utara Malaysia). His vision of enabling and empowering people in the education system to create sustainable change fuels his leadership and commitment to the Program Duta Guru.

Director of Growth

Fam Li Ying

Li Ying started her career with Goldman Sachs in United States after pursuing her studies in Psychology and Business at Stony Brook University.

During her time in Goldman Sachs, she was a committee member of the Women’s Network and actively organised sessions which empowered and enhanced the experience of women professionals in the organisation.

Passionate in building the social sector, she subsequently joined Teach For Malaysia, a non-profit organisation with a mission to improve education by expanding opportunity for all children and led the recruitment team in seeking top graduates and young professionals to teach in high need schools across Malaysia.

She currently leads the Growth team where she cultivates and strengthens partnerships within the corporate sector, public community and also oversee the branding and marketing of the team.

Head Of Talent & Operations

Yi Ling Yong

Yi Ling menyertai Teach For Malaysia (TFM) pada tahun 2013. Beliau pernah memegang pelbagai jawatan dalam TFM seperti Pegawai Rekrutmen, Pengurus Pemilihan dan Pengurus Bakat & Operasi, beliau percaya bahawa azam, perkembangan dan kesejahteraan holistik merupakan tunjang kepada bakat - dan ini adalah penting untuk majukan organisasi ke hadapan.

She is now the Head of Talent & Operations and plays a crucial role in overseeing all talent related matters in the organisation, including recruiting and developing passionate talent to work towards TFM’s mission and co-creating a culture that allows people to bring their best and whole self to work. She aspires for Teach For Malaysia to be the greatest place to work – to realise the full potential of all talent in TFM, so that they can then translate their skills and passion into impact, which will realise the full potential of all children in Malaysia.

Muzik memainkan peranan yang penting dalam rutin penjagaan diri Yi Ling. Beliau amat meminati untuk mendengar jazz dan piano untuk berehat. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda dalam perakaunan (Bachelor of Accounting) daripada Multimedia University Melaka.

Jadi sebahagian daripada solusi

"Sekampung diperlukan untuk membesarkan seorang kanak-kanak", impak kami berjaya menjadi kenyataan dengan penyertaan rakan-rakan sepemikiran, penyokong, sukarelawan, penderma individu dan pengumpul dana sepanjang perjalanan kami. 

Memimpin Perubahan dalam Bilik Darjah

Ketahui lebih lanjut tentang Program TFM, program perkembangan kepimpinan kami yang telah memenangi pelbagai anugerah

Mohon sekarang
Sokong Aktiviti Harian Kami

Bantu kami terus mengubah pendidikan untuk mereka yang paling memerlukan

Derma sekarang
Jadi Rakan Rangkaian Kami

Bekerjasama dengan kami untuk menjadi sebahagian daripada gerakan pendidikan yang memberi impak kepada pelajar di Malaysia

Sertai pasukan kami
Sertai Gerakan Kami

Terokai cara-cara lain untuk bekerjasama dengan kami untuk bersama-sama memperjuangkan misi

Kerjaya dengan TFM

Terus berhubung

Teach For Malaysia komited kepada misi kami. Sertai rangkaian emel kami untuk mengetahui cara-cara untuk sertai kami.