Apply: Program Duta Guru

Borang Permohonan Program Duta Guru Kohort 5

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Maklumat dan Arahan

Program Duta Guru (PDG) ialah usahasama antara Yayasan PETRONAS dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), menerusi Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), yang merupakan program jangka panjang berteraskan industri bagi mengukuhkan keupayaan guru STEM di sekolah dengan majoriti murid-murid daripada golongan B40.

Borang permohonan ini dibuka kepada guru-guru sekolah menengah rendah yang mengajar subjek STEM dan berminat untuk menyertai Program Duta Guru Kohort 5 sebagai seorang peserta.

📌Borang permohonan ini terbahagi kepada enam (6) bahagian:
(i)   Maklumat Peribadi
(ii)  Maklumat Sekolah
(iii) Penskoran Standard Kualiti@Sekolah
(iv) Penilaian Esei - Mengandungi tiga (3) Soalan Esei & satu (1) Soalan Opsyenal
(v)  Rujukan
(vi) Maklum Balas Pengalaman Permohonan Kohort 5

📌Tarikh Tutup: 31 Disember 2023 (Ahad), 11.59 malam.

📌Permohonan akan dinilai selepas tarikh tutup permohonan. Sila berikan masa lebih kurang 3-4 bulan untuk menerima maklum balas tentang permohonan anda melalui emel. 

📌Pek Maklumat bagi rujukan para guru bagi mengisi permohonan ini boleh didapati di pautan ini https://tinyurl.com/PekMaklumatPDG2024  

Sebarang pertanyaan lanjut tentang borang permohonan ini boleh diajukan kepada pihak Jawatankuasa Pelaksana PDG melalui Telegram atau Emel.  

📌Panduan mengisi borang:
1. Cikgu digalakkan mengisi borang ini dengan menggunakan komputer peribadi atau komputer riba bagi memudahkan pengisian maklumat dibuat berdasarkan tetapan borang ini. 

2. Cikgu diwajibkan mengisi borang ini menggunakan akaun GMAIL. Penggunaan emel lain akan ditolak. Ini adalah kerana Google merupakan platform utama dalam program ini. Para guru yang tidak mempunyai akaun GMAIL perlu mendaftar dahulu dan mengingati kata laluan yang telah ditetapkan.

3. Cikgu diminta untuk meneliti setiap pengisian maklumat bagi setiap aspek borang ini terutamanya dari aspek ejaan nama dan maklumat. Sila pastikan penetapan auto ejaan telah dipadamkan semasa mengisi borang ini bagi mengelakkan sebarang kesalahan maklumat.
 
4. Cikgu digalakkan untuk mengenal pasti komitmen yang dapat diberikan bagi penglibatan dalam PDG iaitu selama tempoh dua (2) tahun sebelum mengisi borang ini. Antara contoh soalan refleksi berhubung komitmen dalam program ini adalah "Sekiranya cikgu berpindah ke sekolah/PPD/negeri lain, adakah Cikgu masih berpeluang untuk memberikan komitmen dan perhatian penuh cikgu kepada PDG?".
 
5. Bagi cikgu-cikgu yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang program ini, kami mengalakkan cikgu-cikgu untuk menghadiri sesi-sesi info PDG yang akan datang bagi memudahkan komunikasi dua hala berkaitan program ini.
 
6. Cikgu diminta untuk mengisikan maklumat-maklumat yang diminta mengikuti format- format yang telah ditetapkan bagi mengelakkan kesilapan maklumat dan data.

7. Makluman penting :  Jika permohonan anda berjaya, perjalanan sebagai peserta PDG Kohort 5 hanya  akan bermula seawal Januari 2024. Makluman lanjut tentang pengambilan Kohort 5 akan dikongsikan dari masa ke semasa oleh pihak Jawatankuasa Pelaksana PDG. 
 

Bahagian (i) Maklumat Peribadi


Makluman: Sila pastikan anda menggunakan akaun emel Gmail semasa mengisi borang permohonan ini
Contoh: xxxxxxx@gmail.com


Makluman: Sila pastikan anda menggunakan HURUF BESAR seperti yang tertera pada Kad Pengenalan anda dan pastikan ejaan adalah tepat. Pastikan penetapan auto ejaan telah dipadamkan. 
Contoh: IZZATY HANY AZLIYANA


Makluman: Sila isikan mengikut format yang telah ditetapkan.
Contoh: xxxxxx-xx-xxxx

Makluman: Sila isikan nombor telefon bimbit anda tanpa tanda sempang. 
Contoh: 012345678

Makluman: Anda boleh dapatkan Nama Pengguna Telegram (username) di Settings. 
Contoh: @izzatyhany


Makluman: Anda hanya boleh pilih satu jawapan sahaja. Pilihan tersebut haruslah menyatakan tugas hakiki yang lebih tinggi daripada Guru Akademik Biasa (GAB).

Makluman: Hanya Guru berjawatan tetap sahaja yang layak untuk memohon.


Contoh: Sarjana Pendidikan SainsMakluman: Sila biarkan kosong sekiranya tiada subjek tambahan.


Makluman: Sila biarkan kosong sekiranya tiada subjek tambahan.


Makluman: Sila biarkan kosong sekiranya tiada subjek tambahan.


Makluman: Program Duta Guru hanya untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (Kerajaan sahaja).

Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN pemilihan peserta. Maklumat ini bagi memudahkan pihak PDG dapat memberikan sokongan yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan kesihatan peserta tersebut sekiranya terpilih.

Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN pemilihan peserta. Maklumat ini bagi memudahkan pihak PDG dapat memberikan sokongan yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan kesihatan peserta tersebut sekiranya terpilih.

Sila biarkan kosong sekiranya tidak berkenaan.

Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN pemilihan peserta. Maklumat ini bagi memudahkan pihak PDG dapat memberikan sokongan yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan kesihatan peserta tersebut sekiranya terpilih.

Makluman: Berdasarkan pek maklumat : Dari segi komitmen masa, Peserta perlu meluangkan sekurang-kurangnya ~3 jam/minggu untuk aktiviti program. Anggaran jumlah masa yang akan diluangkan untuk Program Duta Guru selama 2 tahun ialah 36 hari.Makluman: Kecuali E-pertukaran sekolah / PPD / Negeri

Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN kriteria pemilihan peserta. Maklumat ini adalah bagi pihak PDG mengemaskini maklumat terkini  sekiranya Cikgu akan bertukar sekolah/daerah/negeri. 

Bahagian (ii) Maklumat Sekolah


Makluman: Sila nyatakan nama sekolah anda dalam huruf besar sahaja.
Contoh: SMK ABC (✓) smk abc (✗)Makluman: Sila isikan mengikut format yang telah dinyatakan. Elakkan menekan butang Space Bar dan meninggalkan ruang didalam kod sekolah tersebut.
Contoh: AA1111


Makluman: Sila isikan nombor telefon bimbit anda tanpa tanda sempang. 
Contoh: 012345678

Sila berikan emel sekolah yang masih aktif dan boleh dihubungi.
Makluman : Soalan ini TIDAK MENJEJASKAN kriteria pemilihan peserta. Maklumat ini adalah bagi pihak PDG mengenal pasti cara-cara untuk bersama membina sokongan bagi memudahkan penglibatan guru dalam program ini.

Bahagian (iii) Penskoran Standard Kualiti@Sekolah

Pihak program ingin menilai tahap semasa guru dalam program untuk memberikan sokongan dan latihan yang sesuai sepanjang tempoh program berlangsung. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahawa guru dapat memperoleh perkembangan dan pembangunan yang maksimum semasa menjalani program.

Maklumat ini hanya akan digunakan untuk tujuan program ini sahaja.

Nota: Anda boleh menggunakan skor yang sedia ada dan terkini untuk bahagian ini.

Contoh Borang Penskoran Standard Kualiti@Sekolah
Sila klik pada pautan ini untuk melihat contoh borang Standard Kualiti@Sekolah dengan lebih terperinci.
Contoh Borang Penskoran Standard Kualiti@Sekolah
Sila ambil maklumat terkini yang sedia ada daripada borang ini dan isi dalam ruang di bawah.
Skor bagi SKPMG2

Skor maksimum ialah 10.

Skor maksimum ialah 10.

Skor maksimum ialah 5.

Skor maksimum ialah 15.

Skor maksimum ialah 25.

Skor maksimum ialah 5.

Skor maksimum ialah 10.

Skor maksimum ialah 20.

Skor maksimum ialah 100.

Bahagian (iv) Soalan Esei

Cikgu dikehendaki menjawab tiga (3) soalan esei wajib yang perlu melebihi 50-70 patah perkataan. Sila ambil masa untuk membuat refleksi sebelum menjawab soalan. Kotak pengisian esei di borang ini boleh diperkembangkan bagi memudahkan pengisian esei tersebut. Gunakan kursor tetikus anda bagi menarik sudut hujung kotak esei tersebut.

Tips: Kaitkan visi STEM anda dengan visi Program Duta Guru dengan memberikan contoh bagaimana dua visi tersebut dapat memajukan Pendidikan STEM. Jelaskan motivasi anda untuk menjadi sebahagian daripada visi & misi program ini serta kongsikan rancangan masa hadapan selepas penglibatan dalam program 2 tahun sebagai Duta Guru.

Tips: Gunakan 5Ws1H bagi menjawab soalan ini. Berikut adalah beberapa soalan panduan untuk rujukan. 
1. Siapakah yang dapat menerima manfaat daripada program ini serta ilmu yang dikongsikan? (i.e Guru-guru STEM di sekolah anda, para pelajar dll)
2. Bagaimanakah cara-cara bagi memanfaatkan ilmu tersebut? Berikan contoh-contoh yang berkaitan.
3. Adakah anda akan memberi fokus dan komitmen tinggi untuk menerima cabaran demi mengingkatkan pengetahuan/kemahiran dalam usaha untuk mencapai matlamat yang lebih tinggi?

Tips: Soalan ini ingin mengenal pasti daya tahan dan kesungguhan calon dalam menyertai Program Duta Guru. Huraikan pengalaman anda di mana anda perlu menggalas pelbagai komitmen dalam masa yang sama. Kriteria Duta Guru yang ideal adalah seorang individu yang mempunyai daya tahan serta semangat ingin belajar yang tinggi. Soalan ini merupakan salah satu Syarat Kelayakan yang perlu dipenuhi oleh calon.

Soalan ini tidak akan menjejaskan peluang permohonan anda dan adalah opsyenal. Ruang penyerahan video ini adalah untuk mengalakkan para jawatankuasa PDG untuk mengenali anda melalui penyerahan video tersebut. Penyerahan video ini boleh dikongsikan dengan memberikan pautan Youtube video atau kongsikan pautan bagi fail tersebut.

Bahagian (v) Rujukan (Sekiranya ada)

Kongsikan maklumat guru/pegawai yang telah menggalakkan anda menyertai PDG. Sekiranya tiada, anda boleh kosongkan ruang kosong di bahagian ini.

Makluman: Sila pastikan anda menggunakan HURUF BESAR seperti yang tertera pada Kad Pengenalan individu terbabit dan pastikan ejaan adalah tepat. Pastikan penetapan auto ejaan telah dipadamkan. 
Contoh: IZZATY HANY AZLIYANA

Makluman: Sila isikan nombor telefon bimbit individu terbabit tanpa tanda sempang. 
Contoh: 012345678

Bahagian (vi) Maklum Balas Pengalaman Permohonan Kohort 5

Bahagian ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada pihak jawatankuasa meningkatkan prestasi dan memperbaiki proses permohonan pengambilan peserta PDG.
Info Session Sign Up
Download Infopack

Download our infopack for the Program Duta Guru.

PDG InfopackJoin Telegram Group